Fundusze inwestycyjne Arka

W rozpoczynanym właśnie cyklu artykułów scharakteryzujemy po krótce najpopularniejsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). W dzisiejszym artykule opiszemy fundusze z grupy Arka.

Fundusze z grupy Arka prowadzonę są przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwo zostało założone w 1998 roku.

Debiuty 2010

Debiuty pozwalają nieźle zarobić. Przekonać się o tym można było przy okazji ostatniego debiutu PZU. Aby nitk nie przeoczył żadnej ciekawej oferty publicznej przygotowaliśmy zestawienie debiutów planowanych w 2010 roku.

Lista uporządkowana jest chronologinie pod względem planowanej daty pierwszej emisji na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

Bezpieczne strategie inwestycyjne

Inwestycję giełdowe pozwalają osiągnąć bardzo duże zyski. Jednak wysoka zmienność wartości walorów sprawia, że rynek akcji jest bardzo ryzykowny zwłaszcza w przypadku inwestycji krótko i średnio terminowych. Taki stan rzeczy zniechęca inwestorów do inwestycji na giełdzie. Przerzucają oni swój kapitał na inne walory np. lokaty lub obligacje. Taka strategia choć bezpieczna, nie pozwala na osiągnięcie dużych zysków, a chroni jedynie kapitał przed inflacją.

Rodzaje instrumentów finansowych

Na rynku dostępnych jest wiele produktów finansowych, każdy z nich odznacza się pewnymi cechami charakterystycznymi. Decyzja o tym jaki instrument finansowy będzie dla nas najkorzystniejszy nie jest łatwa. Wybór sposobu ulokowania naszych oszczędności powinien być poprzedzony gruntowną analizą dostępnych ofert.

Inwestorzy chcący pomnażać swoje oszczędności do dyspozycji mają m.in. lokaty, obligacje, fundusze inwestycje oraz akcje. Wszystkie te inwestycje różnią się między sobą przede wszystkim potencjalnym zyskiem jaki mogą przynieść inwestorowi, ale także ryzykiem jakie jest związane z niektórymi typami inwestycji. Duża zmienność jaka towarzyszy funduszom oraz akcjom determinuje optymalny czas trwania inwestycji w celu minimalizacji ryzyka poniesienia strat.

9 skutecznych porad dla początkujących inwestorów

Każdy z nas popełnia błędy. Mogą być one szczególnie dotkliwe jeśli dotyczą one naszych finansów. Poniżej przedstawiona jest listą porad, które pozwolą na zbudowanie strategii inwestycyjnej stanowiącej optymalny kompromis pomiędzy bezpieczeństwem oszczędności a osiągnięciem wysokiej stopy zwrotu.