Bezpieczne strategie inwestycyjne

Inwestycję giełdowe pozwalają osiągnąć bardzo duże zyski. Jednak wysoka zmienność wartości walorów sprawia, że rynek akcji jest bardzo ryzykowny zwłaszcza w przypadku inwestycji krótko i średnio terminowych. Taki stan rzeczy zniechęca inwestorów do inwestycji na giełdzie. Przerzucają oni swój kapitał na inne walory np. lokaty lub obligacje. Taka strategia choć bezpieczna, nie pozwala na osiągnięcie dużych zysków, a chroni jedynie kapitał przed inflacją.

 

Uśrednianie cen

Regularne kupowanie akcji w równych odstępach czasu jest podstawą najprostszej i zarazem najbezpieczniejszej strategii inwestycyjnej. Rozłożenie zakupów w czasie pozwala obniżyć średnią cenę akcji, co chroni przed nabywaniem akcji po zawyżonych cenach (na lokalnych górkach).

Inwestując cały kapitał w akcje nie mamy pewności, że ich wartość będzie w najbliższym czasie rosnąć. W skrajnym przypadku może się zdarzyć, że kupiliśmy aktywa na lokalnym szczycie, który uda się pokonać dopiero za kilka miesięcy. Rozplanowując zakupy akcji na serię transakcji w równych odstępach czasu przez kilka miesięcy nie ponosimy tego ryzyka, a średnia cena kupionej akcji jest znacznie poniżej lokalnego szczytu.

Stosując konsekwentnie opisywaną tutaj strategię zyskujemy pośrednio, nawet w przypadku gdy wartość akcji maleje, gdyż za tą samą kwotę nabywamy więcej jednostek. Pozwala to osiągać większe zyski w przyszłości gdy ich wartość będzie rosła.

 

Kontrolowany poziom ryzyka

Następna strategia inwestycyjna polega na cyklicznym inwestowaniu oraz wycofywaniu się z inwestycji gdy cena kupowanych walorów przekracza wyznaczony przez nas pułap. W ten sposób możemy samodzielnie określić akceptowany przez nas poziom ryzyka.

Przykładowo interesuje nas 30% stopa zwrotu przy 10% poziomie ryzyka. Kupujemy akcje za cały posiadany kapitał i obserwujemy zmiany kursu. Sygnałem do wycofania się z inwestycji jest 30% wzrost wartości akcji bądź 10% spadek. Jeśli cena jednostek zyskała 30% to nasz cel został osiągnięty. Jeśli cena jednostek spadła o 10% to należy tymczasowo wycofać się z inwestycji. Dogodnym momentem ponownego wejścia jest spadek o kolejne 10% lub 15% wzrost. Kroki należy powtarzać aż akcje nie osiągną zamierzonej wartości czyli 130% ceny początkowej.

 

Porady końcowe

Oczywiście powyższych strategii nie można uznać za bezpieczne jeżeli dotyczą akcji jednej tylko spółki. Nie można zbudować bezpiecznej strategii bez dywersyfikacji portfela. Przy czym należy pamiętać, że opisywanych strategii nie należy stosować dla wszystkich spółek z portfela jednocześnie tylko dla każdej z osobna.