Fundusze inwestycyjne Arka

W rozpoczynanym właśnie cyklu artykułów scharakteryzujemy po krótce najpopularniejsze towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). W dzisiejszym artykule opiszemy fundusze z grupy Arka.

Fundusze z grupy Arka prowadzonę są przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwo zostało założone w 1998 roku.

Do funduszy Arka należą:

Fundusze Akcji

Arka Akcji FIO - fundusz akcji polskich, w którym minimum 66% walorów inwestowana jest w Polsce

Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO - fundusz zagraniczny inwestujący większość kapitału na ryku krajów wschodnio-europejskich

Arka Rozwoju Nowej Europy FIO - fundusz sektorowy koncentrujący spółki branży budowlanej i finansowej, działające w Środkowej i Wschodniej Europie

Arka Energii FIO - fundusz sektorowy działajacy w branży energetycznej

Arka Funduszy Akcji Zagranicznych FIO - fundusze koncentrujący swoje inwestycje na rynkach zagranicznych

 

Fundusze Zrównoważone

Arka BZ WBK Zrównoważony FIO - fundusz dywesufikujcy swoje aktywa na wiele typów instrumentów finansowych z przewagą na akcje (do 70%). Pozostałe środki lokuje przede wszystkim w obligacje i bony skarbowe. Pozwala to zmniejszyć ryzyko w stosunku do agresywniejszych funduszy.

 

Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO- inwestuje w podobne typy aktywów co Arka Zrównoważony, lecz w tym przypadku akcje stanowia do 35% aktywów.

 

Fundusze papierów dłużnych

 

Arka Obligacji FIO - koncentruje się na rynku obligacji polskich

 

Arka Obligacji Europejskich FIO- koncentruje swoja działalność na rynku obligacji europejskich

Arka BZ WBK Ochrony Kapitału- inwestuje w bony skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego, idealny dla krótkoterminowych lokat kapitału