Raporty finansowe

 • Lokata

  Kapitał: 10000 zł, Oprocentowanie: 4%, Miesięczna wpłata: 0 zł, Czas inwestycji: 5 lat

 • Lokata strunkturyzowana

  Kapitał: 10000 zł, Oprocentowanie: 8%, Miesięczna wpłata: 0 zł, Czas inwestycji: 5 lat

 • Fundusz stablinego wzrostu

  Kapitał: 1000 zł, Oprocentowanie: 8%, Miesięczna wpłata: 100 zł, Czas inwestycji: 5 lat

 • Fundusz zrównoważony

  Kapitał: 1000 zł, Oprocentowanie: 15%, Miesięczna wpłata: 100 zł, Czas inwestycji: 5 lat

 • Fundusz akcji

  Kapitał: 1000 zł, Oprocentowanie: 25%, Miesięczna wpłata: 100 zł, Czas inwestycji: 5 lat