Regulamin korzystania z serwisu

 • Definicje:
  • Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z serwisu NajFundusze.pl
  • Serwis - zbiór stron www dostępnych w domenie internetowej o NajFundusze.pl
  • Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
 • Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników.
 • Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.
 • Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią oraz akceptuje postanowienia niniejeszego regulaminu.
 • Mając na uwadze darmowy charakter serwisu, właściciel nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
  • za sposoby korzystania przez użytkowników z serwisu i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu,
  • za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu i ewentualne szkody wynikłe z tego tytułu,
 • Dostawca serwisu zastarzega sobie prawo prezentowania przybliżonych wyników obliczeń.
 • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, a użytkownik to prawo akceptuje, do:
  • Okresowego wyłączenia serwisu bez uprzedniego powiadomienia.
  • Zamknięcia serwisu bez podania przyczyny oraz bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkownika.
 • Serwis nie świadczy indywidualnej obsługi użytkowników. Serwis udostępnia wszelkie wskazówki, porady oraz wyjaśnienia, które mogą pomóc użytkownikom na stronie pomoc.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2010 roku. Regulamin jest dostepny na stronie http://NajFundusze.pl/regulamin
 • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany będą udostępniane użytkownikom pod adresem http://NajFundusze.pl/regulamin